Huifu vôi tro máy tự động tự động vỉa hè tro rắc đường sửa chữa tro rải bột HF8-2000

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Sun
Số liên lạc:15064788511
Email:sun313953699@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Huifu vôi tro máy tự động tự động vỉa hè tro rắc đường sửa chữa tro rải bột HF8-2000 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Huifu vôi tro máy tự động tự động vỉa hè tro rắc đường sửa chữa tro rải bột HF8-2000

yêu cầu trích Huifu vôi tro máy tự động tự động vỉa hè tro rắc đường sửa chữa tro rải bột HF8-2000