Polyethylene hình học không thấm nước hồ hồ cá màng không thấm nước hình học cột cột hình học điểm

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Vật liệu mới Hồng Hương

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu mới Hồng Hương

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://31486.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Lương Yong
Số liên lạc:13583442421
Email:930912083@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu mới Hồng Hương
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Vật liệu mới Hồng Hương

Polyethylene hình học không thấm nước hồ hồ cá màng không thấm nước hình học cột cột hình học điểm chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Polyethylene hình học không thấm nước hồ hồ cá màng không thấm nước hình học cột cột hình học điểm

yêu cầu trích Polyethylene hình học không thấm nước hồ hồ cá màng không thấm nước hình học cột cột hình học điểm