Ruizhi nhà kính cấu trúc nhà kính tán trượt nhà kho cảnh quan nhà kho bán hàng trực tiếp

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp Hoàng Lâu, Thanh Châu

Tên công ty: Sơn Đông Ruizhi Nhà kính Kỹ thuật Công ty TNHH

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://40122.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu quản lý
Số liên lạc:13176065123
Email:liujinming668@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Ruizhi Nhà kính Kỹ thuật Công ty TNHH
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp Hoàng Lâu, Thanh Châu

Ruizhi nhà kính cấu trúc nhà kính tán trượt nhà kho cảnh quan nhà kho bán hàng trực tiếp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Ruizhi nhà kính cấu trúc nhà kính tán trượt nhà kho cảnh quan nhà kho bán hàng trực tiếp

yêu cầu trích Ruizhi nhà kính cấu trúc nhà kính tán trượt nhà kho cảnh quan nhà kho bán hàng trực tiếp