Sản phẩm thịt tự động tiệt trùng nồi cơm nóng và chua dây chuyền khử trùng thiết bị Vitus máy móc

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Cảnh Nghĩa
Số liên lạc:15095262077
Email:475451490@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Sản phẩm thịt tự động tiệt trùng nồi cơm nóng và chua dây chuyền khử trùng thiết bị Vitus máy móc chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sản phẩm thịt tự động tiệt trùng nồi cơm nóng và chua dây chuyền khử trùng thiết bị Vitus máy móc

yêu cầu trích Sản phẩm thịt tự động tiệt trùng nồi cơm nóng và chua dây chuyền khử trùng thiết bị Vitus máy móc