700 đường tròn chống trầm tích xử lý nước thải lò cống bao gồm sắt dẻo nén và chịu mài mòn

 

Thể loại: Thiết bị điện

Địa chỉ hàng hóa: Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Dương Huan-min
Số liên lạc:13780847592
Email:1393112952@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

700 đường tròn chống trầm tích xử lý nước thải lò cống bao gồm sắt dẻo nén và chịu mài mòn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 700 đường tròn chống trầm tích xử lý nước thải lò cống bao gồm sắt dẻo nén và chịu mài mòn

yêu cầu trích 700 đường tròn chống trầm tích xử lý nước thải lò cống bao gồm sắt dẻo nén và chịu mài mòn