Xử lý tùy chỉnh vuông gang lưới lưới tay áo chống ăn mòn chất lượng đảm bảo

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Dương Huan-min
Số liên lạc:13780847592
Email:1393112952@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

Xử lý tùy chỉnh vuông gang lưới lưới tay áo chống ăn mòn chất lượng đảm bảo chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Xử lý tùy chỉnh vuông gang lưới lưới tay áo chống ăn mòn chất lượng đảm bảo

yêu cầu trích Xử lý tùy chỉnh vuông gang lưới lưới tay áo chống ăn mòn chất lượng đảm bảo