Meihe tự động phun tự động khử trùng máy sản phẩm hải sản carton thiết bị khử trùng XDJ-003

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu quản lý
Số liên lạc:13964711213
Email:953667015@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd

Meihe tự động phun tự động khử trùng máy sản phẩm hải sản carton thiết bị khử trùng XDJ-003 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Meihe tự động phun tự động khử trùng máy sản phẩm hải sản carton thiết bị khử trùng XDJ-003

yêu cầu trích Meihe tự động phun tự động khử trùng máy sản phẩm hải sản carton thiết bị khử trùng XDJ-003