Giá của giống cây vả mới năm đó là tốt, và kết quả tốt, 10.000 mu vả cây giống Thiên Pháp cơ sở

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa

Tên công ty: Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương Uy Tương
Số liên lạc:13686397126
Email:704801672@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa

Giá của giống cây vả mới năm đó là tốt, và kết quả tốt, 10.000 mu vả cây giống Thiên Pháp cơ sở chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Giá của giống cây vả mới năm đó là tốt, và kết quả tốt, 10.000 mu vả cây giống Thiên Pháp cơ sở

yêu cầu trích Giá của giống cây vả mới năm đó là tốt, và kết quả tốt, 10.000 mu vả cây giống Thiên Pháp cơ sở