Mè đen thạch anh gạch không thấm nước hiệu quả tốt cho người đi bộ đường phố lát đá nhiệt độ cao bắn không dễ phai màu gốm sứ

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH gốm sứ Zibo Xuanbo

Tên công ty: Công ty TNHH gốm sứ Zibo Xuanbo

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Guolei
Số liên lạc:15315217855
Email:14374231@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH gốm sứ Zibo Xuanbo
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH gốm sứ Zibo Xuanbo

Mè đen thạch anh gạch không thấm nước hiệu quả tốt cho người đi bộ đường phố lát đá nhiệt độ cao bắn không dễ phai màu gốm sứ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Mè đen thạch anh gạch không thấm nước hiệu quả tốt cho người đi bộ đường phố lát đá nhiệt độ cao bắn không dễ phai màu gốm sứ

yêu cầu trích Mè đen thạch anh gạch không thấm nước hiệu quả tốt cho người đi bộ đường phố lát đá nhiệt độ cao bắn không dễ phai màu gốm sứ