600*1000 vuông sắt dễ uốn điện cống cống không tiêu chế biến tùy chỉnh

 

Thể loại: Thiết bị điện

Địa chỉ hàng hóa: Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Dương Huan-min
Số liên lạc:13780847592
Email:1393112952@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

600*1000 vuông sắt dễ uốn điện cống cống không tiêu chế biến tùy chỉnh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 600*1000 vuông sắt dễ uốn điện cống cống không tiêu chế biến tùy chỉnh

yêu cầu trích 600*1000 vuông sắt dễ uốn điện cống cống không tiêu chế biến tùy chỉnh