JKBK-LD linh hoạt điện đơn chùm treo lái xe trên không cần cẩu tấm dày chạy trơn tru

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Quang Tông
Số liên lạc:13562862226
Email:sdxwqz@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

JKBK-LD linh hoạt điện đơn chùm treo lái xe trên không cần cẩu tấm dày chạy trơn tru chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự JKBK-LD linh hoạt điện đơn chùm treo lái xe trên không cần cẩu tấm dày chạy trơn tru

yêu cầu trích JKBK-LD linh hoạt điện đơn chùm treo lái xe trên không cần cẩu tấm dày chạy trơn tru