Funong tự động đơn hàng nhiều hàng tỏi máy trồng tỏi nhỏ tự hành máy trồng xăng điện

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Nhà máy máy móc Funong Quận Zouping

Tên công ty: Nhà máy máy móc Funong Quận Zouping

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Người trồng tỏi là một nhà trồng nông nghiệp, có thể được sử dụng rộng rãi trong việc gieo hạt tỏi quy mô lớn và cơ giới hóa ở các vùng đồng bằng và đồi núi trung, đông và tây. Nó có thể được sử dụng một mình hoặc sử dụng với máy kéo nông nghiệp nhỏ và vừa thường được sử dụng bởi nông dân. Thông qua một U-turn thành công trên tỏi, một loạt các trồng liên tục được thực hiện cùng một lúc, và trồng tỏi quy mô lớn và cơ giới hóa có thể được thực hiện.

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Bi Hiểu Minh
Số liên lạc:13220720162
Email:370507053@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Nhà máy máy móc Funong Quận Zouping
Địa chỉ công ty:Nhà máy máy móc Funong Quận Zouping

Funong tự động đơn hàng nhiều hàng tỏi máy trồng tỏi nhỏ tự hành máy trồng xăng điện chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Funong tự động đơn hàng nhiều hàng tỏi máy trồng tỏi nhỏ tự hành máy trồng xăng điện

yêu cầu trích Funong tự động đơn hàng nhiều hàng tỏi máy trồng tỏi nhỏ tự hành máy trồng xăng điện