Bong bóng màng hợp chất nhôm lá che nắng phản chiếu vật liệu cách nhiệt màng theo hình ảnh Yum bao bì

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Bao bì Baisheng Zibo

Tên công ty: Công ty TNHH Bao bì Baisheng Zibo

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:13355283266
Email:13355283266@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Bao bì Baisheng Zibo
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Bao bì Baisheng Zibo

Bong bóng màng hợp chất nhôm lá che nắng phản chiếu vật liệu cách nhiệt màng theo hình ảnh Yum bao bì chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bong bóng màng hợp chất nhôm lá che nắng phản chiếu vật liệu cách nhiệt màng theo hình ảnh Yum bao bì

yêu cầu trích Bong bóng màng hợp chất nhôm lá che nắng phản chiếu vật liệu cách nhiệt màng theo hình ảnh Yum bao bì