120 tấn cầu cầu xây dựng đường và cầu xây dựng dầm nâng máy xây dựng kỹ thuật nâng cần cẩu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Cheng quản lý
Số liên lạc:19954030033
Email:18605384481@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

120 tấn cầu cầu xây dựng đường và cầu xây dựng dầm nâng máy xây dựng kỹ thuật nâng cần cẩu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 120 tấn cầu cầu xây dựng đường và cầu xây dựng dầm nâng máy xây dựng kỹ thuật nâng cần cẩu

yêu cầu trích 120 tấn cầu cầu xây dựng đường và cầu xây dựng dầm nâng máy xây dựng kỹ thuật nâng cần cẩu