Hoàn toàn tự hành trên không làm việc nền tảng tự hành nâng thủy lực kéo nâng tăng dần xe bảo trì

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:15562522088
Email:sdjieli618@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Hoàn toàn tự hành trên không làm việc nền tảng tự hành nâng thủy lực kéo nâng tăng dần xe bảo trì chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hoàn toàn tự hành trên không làm việc nền tảng tự hành nâng thủy lực kéo nâng tăng dần xe bảo trì

yêu cầu trích Hoàn toàn tự hành trên không làm việc nền tảng tự hành nâng thủy lực kéo nâng tăng dần xe bảo trì