Đậu xanh tinh khiết máy làm sạch máy làm sạch máy làm sạch bong bóng máy làm sạch máy táo

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp Pule, Quận Nam Hồ, thành phố Chu Thành, thành phố Uy Phường, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Zhucheng Longyuan Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://27837.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý hươu
Số liên lạc:14706466456
Email:353325185@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Longyuan Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp Pule, Quận Nam Hồ, thành phố Chu Thành, thành phố Uy Phường, tỉnh Sơn Đông

Đậu xanh tinh khiết máy làm sạch máy làm sạch máy làm sạch bong bóng máy làm sạch máy táo chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Đậu xanh tinh khiết máy làm sạch máy làm sạch máy làm sạch bong bóng máy làm sạch máy táo

yêu cầu trích Đậu xanh tinh khiết máy làm sạch máy làm sạch máy làm sạch bong bóng máy làm sạch máy táo