Hoàn toàn tự hành nâng điện trong nhà và ngoài trời nền tảng làm việc trên không tự hành thủy lực kéo nền tảng nâng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:15562522088
Email:sdjieli618@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Hoàn toàn tự hành nâng điện trong nhà và ngoài trời nền tảng làm việc trên không tự hành thủy lực kéo nền tảng nâng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hoàn toàn tự hành nâng điện trong nhà và ngoài trời nền tảng làm việc trên không tự hành thủy lực kéo nền tảng nâng

yêu cầu trích Hoàn toàn tự hành nâng điện trong nhà và ngoài trời nền tảng làm việc trên không tự hành thủy lực kéo nền tảng nâng