Hợp kim nhôm điện thủy lực trên không làm việc duy trì nền tảng nhỏ đơn giản di động nâng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:15562522088
Email:sdjieli618@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Hợp kim nhôm điện thủy lực trên không làm việc duy trì nền tảng nhỏ đơn giản di động nâng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hợp kim nhôm điện thủy lực trên không làm việc duy trì nền tảng nhỏ đơn giản di động nâng

yêu cầu trích Hợp kim nhôm điện thủy lực trên không làm việc duy trì nền tảng nhỏ đơn giản di động nâng