Thép không gỉ điện sưởi ấm silicone phòng thí nghiệm chân không nóng chảy kết dính putty trộn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Laiizhou Longhe Chemical Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Laiizhou Longhe Chemical Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:15165159813
Email:15165159813@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Laiizhou Longhe Chemical Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Laiizhou Longhe Chemical Machinery Co., Ltd.

Thép không gỉ điện sưởi ấm silicone phòng thí nghiệm chân không nóng chảy kết dính putty trộn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thép không gỉ điện sưởi ấm silicone phòng thí nghiệm chân không nóng chảy kết dính putty trộn

yêu cầu trích Thép không gỉ điện sưởi ấm silicone phòng thí nghiệm chân không nóng chảy kết dính putty trộn