Jiejia_Nhà xưởng sản xuất khí tươi F8 hiệu quả trung bình chống tĩnh điện lọc không dệt túi lọc

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị lọc Đức Châu Jiejia

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị lọc Đức Châu Jiejia

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:18005345881
Email:3252578163@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị lọc Đức Châu Jiejia
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị lọc Đức Châu Jiejia

Jiejia_Nhà xưởng sản xuất khí tươi F8 hiệu quả trung bình chống tĩnh điện lọc không dệt túi lọc chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Jiejia_Nhà xưởng sản xuất khí tươi F8 hiệu quả trung bình chống tĩnh điện lọc không dệt túi lọc

yêu cầu trích Jiejia_Nhà xưởng sản xuất khí tươi F8 hiệu quả trung bình chống tĩnh điện lọc không dệt túi lọc