methyl acetate dung môi hữu cơ methyl acetate sơn sơn

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Methyl axetat là một hợp chất hữu cơ với công thức phân tử C3H6O2. Nó chủ yếu được sử dụng như một dung môi hữu cơ và là một nguyên liệu để sơn da nhân tạo và gia vị.

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương phi
Số liên lạc:13645411518
Email:414038114@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông

methyl acetate dung môi hữu cơ methyl acetate sơn sơn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự methyl acetate dung môi hữu cơ methyl acetate sơn sơn

yêu cầu trích methyl acetate dung môi hữu cơ methyl acetate sơn sơn