Cinda 500 theo chiều dọc điều chỉnh độ dày khoai lang slicer hai pha điện nhỏ thiết bị cắt khoai lang

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết Bị Máy Nông Nghiệp Qufu Xinda

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết Bị Máy Nông Nghiệp Qufu Xinda

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Minh Hui
Số liên lạc:13105474629
Email:1785153323@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết Bị Máy Nông Nghiệp Qufu Xinda
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết Bị Máy Nông Nghiệp Qufu Xinda

Cinda 500 theo chiều dọc điều chỉnh độ dày khoai lang slicer hai pha điện nhỏ thiết bị cắt khoai lang chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cinda 500 theo chiều dọc điều chỉnh độ dày khoai lang slicer hai pha điện nhỏ thiết bị cắt khoai lang

yêu cầu trích Cinda 500 theo chiều dọc điều chỉnh độ dày khoai lang slicer hai pha điện nhỏ thiết bị cắt khoai lang