Ngọn lửa Nantianzhu cây cảnh vườn cảnh mùa thu và mùa đông màu sắc tươi sáng

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:13953645777
Email:100449033@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Ngọn lửa Nantianzhu cây cảnh vườn cảnh mùa thu và mùa đông màu sắc tươi sáng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Ngọn lửa Nantianzhu cây cảnh vườn cảnh mùa thu và mùa đông màu sắc tươi sáng

yêu cầu trích Ngọn lửa Nantianzhu cây cảnh vườn cảnh mùa thu và mùa đông màu sắc tươi sáng