Một tấn nhỏ máy xúc nông nghiệp làm cỏ nhỏ đào đường xây dựng máy nghiền sửa chữa

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu phát triển kinh tế công nghệ cao Jining, Jining, Sơn Đông, Trung Quốc

Tên công ty: Jining Hechuang Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:18863701363
Email:18863701363@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jining Hechuang Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Khu phát triển kinh tế công nghệ cao Jining, Jining, Sơn Đông, Trung Quốc

Một tấn nhỏ máy xúc nông nghiệp làm cỏ nhỏ đào đường xây dựng máy nghiền sửa chữa chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Một tấn nhỏ máy xúc nông nghiệp làm cỏ nhỏ đào đường xây dựng máy nghiền sửa chữa

yêu cầu trích Một tấn nhỏ máy xúc nông nghiệp làm cỏ nhỏ đào đường xây dựng máy nghiền sửa chữa