Nhỏ bên tường thủy lực đi bộ tóc kéo máy xe gắn đường hầm đục bên thấp tường tự động tóc đục

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jining Shuyang Máy móc Thiết bị Công ty TNHH

Tên công ty: Jining Shuyang Máy móc Thiết bị Công ty TNHH

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lee Wun-jin
Số liên lạc:18905377132
Email:2082367189@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jining Shuyang Máy móc Thiết bị Công ty TNHH
Địa chỉ công ty:Jining Shuyang Máy móc Thiết bị Công ty TNHH

Nhỏ bên tường thủy lực đi bộ tóc kéo máy xe gắn đường hầm đục bên thấp tường tự động tóc đục chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhỏ bên tường thủy lực đi bộ tóc kéo máy xe gắn đường hầm đục bên thấp tường tự động tóc đục

yêu cầu trích Nhỏ bên tường thủy lực đi bộ tóc kéo máy xe gắn đường hầm đục bên thấp tường tự động tóc đục