Hoàn toàn tự động dây máy cán thẳng sợi thép thép xương sườn tay áo dây tước máy cấu trúc nhỏ gọn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jining Chuangyuan Máy móc Xây dựng Co, Ltd.

Tên công ty: Jining Chuangyuan Máy móc Xây dựng Co, Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Châu
Số liên lạc:15318186469
Email:1541387059@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jining Chuangyuan Máy móc Xây dựng Co, Ltd.
Địa chỉ công ty:Jining Chuangyuan Máy móc Xây dựng Co, Ltd.

Hoàn toàn tự động dây máy cán thẳng sợi thép thép xương sườn tay áo dây tước máy cấu trúc nhỏ gọn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hoàn toàn tự động dây máy cán thẳng sợi thép thép xương sườn tay áo dây tước máy cấu trúc nhỏ gọn

yêu cầu trích Hoàn toàn tự động dây máy cán thẳng sợi thép thép xương sườn tay áo dây tước máy cấu trúc nhỏ gọn