Nhà máy máy móc Longqi cung cấp 2 tấn lấy lái xe điện-thủy lực để xử lý vật liệu số lượng lớn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Xu Xin
Số liên lạc:18265485192
Email:18265485192@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Nhà máy máy móc Longqi cung cấp 2 tấn lấy lái xe điện-thủy lực để xử lý vật liệu số lượng lớn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhà máy máy móc Longqi cung cấp 2 tấn lấy lái xe điện-thủy lực để xử lý vật liệu số lượng lớn

yêu cầu trích Nhà máy máy móc Longqi cung cấp 2 tấn lấy lái xe điện-thủy lực để xử lý vật liệu số lượng lớn