Cung cấp cây táo tẻ vàng ghép cây táo tẻ đông Zhanhua cây táo vàng

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.

Tên công ty: Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Cung cấp cây táo tẻ vàng ghép cây táo tẻ đông Zhanhua cây táo vàng

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lý Tiễn
Số liên lạc:13791516498
Email:13791516498@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.

Cung cấp cây táo tẻ vàng ghép cây táo tẻ đông Zhanhua cây táo vàng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cung cấp cây táo tẻ vàng ghép cây táo tẻ đông Zhanhua cây táo vàng

yêu cầu trích Cung cấp cây táo tẻ vàng ghép cây táo tẻ đông Zhanhua cây táo vàng