Cảnh quan pergola cây kim ngân hoa cây rum mùa thu lá cây kim ngân hoa cây con chịu nước, kháng bệnh và sâu bệnh

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.

Tên công ty: Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lý Tiễn
Số liên lạc:13791516498
Email:13791516498@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.

Cảnh quan pergola cây kim ngân hoa cây rum mùa thu lá cây kim ngân hoa cây con chịu nước, kháng bệnh và sâu bệnh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cảnh quan pergola cây kim ngân hoa cây rum mùa thu lá cây kim ngân hoa cây con chịu nước, kháng bệnh và sâu bệnh

yêu cầu trích Cảnh quan pergola cây kim ngân hoa cây rum mùa thu lá cây kim ngân hoa cây con chịu nước, kháng bệnh và sâu bệnh