Dây chuyền giết mổ gà hoàn chỉnh thiết bị giết mổ gia cầm dây chuyền giết mổ thiết bị ngỗng gà

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wish
Số liên lạc:15650277057
Email:1134059613@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Dây chuyền giết mổ gà hoàn chỉnh thiết bị giết mổ gia cầm dây chuyền giết mổ thiết bị ngỗng gà chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Dây chuyền giết mổ gà hoàn chỉnh thiết bị giết mổ gia cầm dây chuyền giết mổ thiết bị ngỗng gà

yêu cầu trích Dây chuyền giết mổ gà hoàn chỉnh thiết bị giết mổ gia cầm dây chuyền giết mổ thiết bị ngỗng gà