Máy phun nổ trống nghiêng QGT15 máy đúc Starlight

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Phía nam quốc lộ 204, phía bắc làng Lưu Hắc Kiều, thị trấn Zangnan, huyện Hoàng Đảo, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Thanh Đảo Xingguang Foundry Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương Thành
Số liên lạc:13969687050
Email:xingguangzhuji@sina.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Xingguang Foundry Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Phía nam quốc lộ 204, phía bắc làng Lưu Hắc Kiều, thị trấn Zangnan, huyện Hoàng Đảo, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông

Máy phun nổ trống nghiêng QGT15 máy đúc Starlight chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy phun nổ trống nghiêng QGT15 máy đúc Starlight

yêu cầu trích Máy phun nổ trống nghiêng QGT15 máy đúc Starlight