Đặt buồm dày đặc xương cá lưới vành đai bánh bích quy băng tải thực phẩm truyền tải độ cứng cao chịu mài mòn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Ningjin Qihang Net Belt Conveying Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Ningjin Qihang Net Belt Conveying Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Zhou
Số liên lạc:18253457859
Email:2877135800@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Ningjin Qihang Net Belt Conveying Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Ningjin Qihang Net Belt Conveying Machinery Co., Ltd.

Đặt buồm dày đặc xương cá lưới vành đai bánh bích quy băng tải thực phẩm truyền tải độ cứng cao chịu mài mòn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Đặt buồm dày đặc xương cá lưới vành đai bánh bích quy băng tải thực phẩm truyền tải độ cứng cao chịu mài mòn

yêu cầu trích Đặt buồm dày đặc xương cá lưới vành đai bánh bích quy băng tải thực phẩm truyền tải độ cứng cao chịu mài mòn