Set buồm thẳng leo nâng xích tấm băng tải băng tải thực phẩm chế biến thiết bị băng tải đường dây băng tải có thể được tùy chỉnh

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Ningjin Qihang Net Belt Conveying Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Ningjin Qihang Net Belt Conveying Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Zhou
Số liên lạc:18253457859
Email:2877135800@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Ningjin Qihang Net Belt Conveying Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Ningjin Qihang Net Belt Conveying Machinery Co., Ltd.

Set buồm thẳng leo nâng xích tấm băng tải băng tải thực phẩm chế biến thiết bị băng tải đường dây băng tải có thể được tùy chỉnh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Set buồm thẳng leo nâng xích tấm băng tải băng tải thực phẩm chế biến thiết bị băng tải đường dây băng tải có thể được tùy chỉnh

yêu cầu trích Set buồm thẳng leo nâng xích tấm băng tải băng tải thực phẩm chế biến thiết bị băng tải đường dây băng tải có thể được tùy chỉnh