Xử lý nước thải hóa chất xiên ống lắng lắng bể lắng bùn kết tủa lọc thiết bị làm rõ Yihai tùy chỉnh theo yêu cầu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Yihai Environmental Technology Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Yihai Environmental Technology Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Dương Xia
Số liên lạc:19853633746
Email:692418324@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Yihai Environmental Technology Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Yihai Environmental Technology Co., Ltd

Xử lý nước thải hóa chất xiên ống lắng lắng bể lắng bùn kết tủa lọc thiết bị làm rõ Yihai tùy chỉnh theo yêu cầu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Xử lý nước thải hóa chất xiên ống lắng lắng bể lắng bùn kết tủa lọc thiết bị làm rõ Yihai tùy chỉnh theo yêu cầu

yêu cầu trích Xử lý nước thải hóa chất xiên ống lắng lắng bể lắng bùn kết tủa lọc thiết bị làm rõ Yihai tùy chỉnh theo yêu cầu