Dây đai thép thiết bị vận chuyển tùy chỉnh Brilliance Jinning County lưới băng tải lưới băng tải

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Sản xuất Chuỗi Ningjin Huachen

Tên công ty: Công ty TNHH Sản xuất Chuỗi Ningjin Huachen

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Trịnh Chấn Khê
Số liên lạc:15066516766
Email:huachenwanglian@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Sản xuất Chuỗi Ningjin Huachen
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Sản xuất Chuỗi Ningjin Huachen

Dây đai thép thiết bị vận chuyển tùy chỉnh Brilliance Jinning County lưới băng tải lưới băng tải chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Dây đai thép thiết bị vận chuyển tùy chỉnh Brilliance Jinning County lưới băng tải lưới băng tải

yêu cầu trích Dây đai thép thiết bị vận chuyển tùy chỉnh Brilliance Jinning County lưới băng tải lưới băng tải