Băng tải vành đai PVC đen song song vận chuyển vật liệu cẩu và các máy móc và thiết bị Luning khác

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Ningjin Luning Machinery Equipment Co., Ltd.

Tên công ty: Ningjin Luning Machinery Equipment Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Dương Sóc
Số liên lạc:13853411358
Email:732358124@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Ningjin Luning Machinery Equipment Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Ningjin Luning Machinery Equipment Co., Ltd.

Băng tải vành đai PVC đen song song vận chuyển vật liệu cẩu và các máy móc và thiết bị Luning khác chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Băng tải vành đai PVC đen song song vận chuyển vật liệu cẩu và các máy móc và thiết bị Luning khác

yêu cầu trích Băng tải vành đai PVC đen song song vận chuyển vật liệu cẩu và các máy móc và thiết bị Luning khác