Cung cấp dài hạn thép không gỉ liên tục gia cầm đầu và cổ máy tẩy lông vịt cổ máy sấy tóc

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Hào
Số liên lạc:17753646177
Email:767291356@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Cung cấp dài hạn thép không gỉ liên tục gia cầm đầu và cổ máy tẩy lông vịt cổ máy sấy tóc chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cung cấp dài hạn thép không gỉ liên tục gia cầm đầu và cổ máy tẩy lông vịt cổ máy sấy tóc

yêu cầu trích Cung cấp dài hạn thép không gỉ liên tục gia cầm đầu và cổ máy tẩy lông vịt cổ máy sấy tóc