Sợi quay tấm lọc dọc mảnh lọc vải lọc máy quay thiết bị tích hợp máy lọc nước thải

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Sơn Đông SBOK

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Sơn Đông SBOK

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:17863621212
Email:sibokanghb@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Sơn Đông SBOK
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Sơn Đông SBOK

Sợi quay tấm lọc dọc mảnh lọc vải lọc máy quay thiết bị tích hợp máy lọc nước thải chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sợi quay tấm lọc dọc mảnh lọc vải lọc máy quay thiết bị tích hợp máy lọc nước thải

yêu cầu trích Sợi quay tấm lọc dọc mảnh lọc vải lọc máy quay thiết bị tích hợp máy lọc nước thải