Shengyue PU ống áp lực thấp khí lỏng vận chuyển màu trong suốt thực phẩm lớp ống polyurethane toàn ống

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH kim loại và nhựa Đức Châu Shengyue

Tên công ty: Công ty TNHH kim loại và nhựa Đức Châu Shengyue

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Cô Shin
Số liên lạc:15612754612
Email:dzshengyue@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH kim loại và nhựa Đức Châu Shengyue
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH kim loại và nhựa Đức Châu Shengyue

Shengyue PU ống áp lực thấp khí lỏng vận chuyển màu trong suốt thực phẩm lớp ống polyurethane toàn ống chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Shengyue PU ống áp lực thấp khí lỏng vận chuyển màu trong suốt thực phẩm lớp ống polyurethane toàn ống

yêu cầu trích Shengyue PU ống áp lực thấp khí lỏng vận chuyển màu trong suốt thực phẩm lớp ống polyurethane toàn ống