Cung cấp các bộ phận máy xúc PC360-7 mô hình lửa van điện từ một phần 6743-81-9141

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Máy móc Xây dựng Jining Thiên Đức

Tên công ty: Công ty TNHH Máy móc Xây dựng Jining Thiên Đức

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Chất lượng cao

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Nhà máy Lưu Tín
Số liên lạc:15653751800
Email:3270240871@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Máy móc Xây dựng Jining Thiên Đức
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Máy móc Xây dựng Jining Thiên Đức

Cung cấp các bộ phận máy xúc PC360-7 mô hình lửa van điện từ một phần 6743-81-9141 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cung cấp các bộ phận máy xúc PC360-7 mô hình lửa van điện từ một phần 6743-81-9141

yêu cầu trích Cung cấp các bộ phận máy xúc PC360-7 mô hình lửa van điện từ một phần 6743-81-9141