Jiurui bay không người lái thông minh kiểm tra xe rừng lửa thí điểm xe khảo sát hỏa hoạn xe

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Jiurui Automobile Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Jiurui Automobile Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Fan Zhibing
Số liên lạc:15898860000
Email:lx@jory.cn

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Jiurui Automobile Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Jiurui Automobile Co., Ltd

Jiurui bay không người lái thông minh kiểm tra xe rừng lửa thí điểm xe khảo sát hỏa hoạn xe chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Jiurui bay không người lái thông minh kiểm tra xe rừng lửa thí điểm xe khảo sát hỏa hoạn xe

yêu cầu trích Jiurui bay không người lái thông minh kiểm tra xe rừng lửa thí điểm xe khảo sát hỏa hoạn xe