Huifu bột rải bột xe tải vỉa hè vôi đồng phục tro phân phối xe tải xe tải tro tro tro lát máy HF8-2000

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Sun
Số liên lạc:15064788511
Email:sun313953699@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Huifu bột rải bột xe tải vỉa hè vôi đồng phục tro phân phối xe tải xe tải tro tro tro lát máy HF8-2000 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Huifu bột rải bột xe tải vỉa hè vôi đồng phục tro phân phối xe tải xe tải tro tro tro lát máy HF8-2000

yêu cầu trích Huifu bột rải bột xe tải vỉa hè vôi đồng phục tro phân phối xe tải xe tải tro tro tro lát máy HF8-2000