Huifu đa chức năng phân phân ruộng phân nhanh phân rải phân gà ướt đồng phục ném xe tải 2FGH

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Sun
Số liên lạc:15064788511
Email:sun313953699@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Huifu đa chức năng phân phân ruộng phân nhanh phân rải phân gà ướt đồng phục ném xe tải 2FGH chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Huifu đa chức năng phân phân ruộng phân nhanh phân rải phân gà ướt đồng phục ném xe tải 2FGH

yêu cầu trích Huifu đa chức năng phân phân ruộng phân nhanh phân rải phân gà ướt đồng phục ném xe tải 2FGH