Thương hiệu Sanshan H25/4700 m H25/5000 m ống khoan gió H25 vai khoan 108/159 H25 thanh khoan

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Oute Brazing Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Oute Brazing Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Triệu
Số liên lạc:13406356996
Email:11088993@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Oute Brazing Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Oute Brazing Co., Ltd.

Thương hiệu Sanshan H25/4700 m H25/5000 m ống khoan gió H25 vai khoan 108/159 H25 thanh khoan chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thương hiệu Sanshan H25/4700 m H25/5000 m ống khoan gió H25 vai khoan 108/159 H25 thanh khoan

yêu cầu trích Thương hiệu Sanshan H25/4700 m H25/5000 m ống khoan gió H25 vai khoan 108/159 H25 thanh khoan