Thực phẩm và y học đóng gói chai nắp niêm phong hiệu suất vít nắp nhựa chai nhựa DHL4

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin

Tên công ty: Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Hán Tuấn
Số liên lạc:17663031896
Email:glasspacking@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin

Thực phẩm và y học đóng gói chai nắp niêm phong hiệu suất vít nắp nhựa chai nhựa DHL4 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thực phẩm và y học đóng gói chai nắp niêm phong hiệu suất vít nắp nhựa chai nhựa DHL4

yêu cầu trích Thực phẩm và y học đóng gói chai nắp niêm phong hiệu suất vít nắp nhựa chai nhựa DHL4