Lucheng thương hiệu công nghiệp hẹp V tam giác đai gặt đập dây đai đệm rung động hấp thụ tiếng ồn thấp

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd

Tên công ty: Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Bi
Số liên lạc:17854790507
Email:784945784@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd

Lucheng thương hiệu công nghiệp hẹp V tam giác đai gặt đập dây đai đệm rung động hấp thụ tiếng ồn thấp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Lucheng thương hiệu công nghiệp hẹp V tam giác đai gặt đập dây đai đệm rung động hấp thụ tiếng ồn thấp

yêu cầu trích Lucheng thương hiệu công nghiệp hẹp V tam giác đai gặt đập dây đai đệm rung động hấp thụ tiếng ồn thấp