Yongsheng Foods Acid Phosphoric làm mới thức uống phụ gia thực phẩm nhẹ lỏng dày

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Châu Yongsheng Chemical Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Châu Yongsheng Chemical Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Niu
Số liên lạc:15610257123
Email:1004397500@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Yongsheng Chemical Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Châu Yongsheng Chemical Co., Ltd.

Yongsheng Foods Acid Phosphoric làm mới thức uống phụ gia thực phẩm nhẹ lỏng dày chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Yongsheng Foods Acid Phosphoric làm mới thức uống phụ gia thực phẩm nhẹ lỏng dày

yêu cầu trích Yongsheng Foods Acid Phosphoric làm mới thức uống phụ gia thực phẩm nhẹ lỏng dày