Microfoamed PVC rèm cửa chống thấm nước và chống dầu Yiheng vật liệu xây dựng hỗ trợ tùy chỉnh

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng mới Đông Yiheng

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng mới Đông Yiheng

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Hiểu Bành
Số liên lạc:13854696880
Email:1385469688@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu xây dựng mới Đông Yiheng
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Vật liệu xây dựng mới Đông Yiheng

Microfoamed PVC rèm cửa chống thấm nước và chống dầu Yiheng vật liệu xây dựng hỗ trợ tùy chỉnh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Microfoamed PVC rèm cửa chống thấm nước và chống dầu Yiheng vật liệu xây dựng hỗ trợ tùy chỉnh

yêu cầu trích Microfoamed PVC rèm cửa chống thấm nước và chống dầu Yiheng vật liệu xây dựng hỗ trợ tùy chỉnh