Máy cấy rau búp bê thích hợp cho việc cấy nhiều loại cây trồng, cây đá quân sự, một người trợ giúp tốt

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Wang
Số liên lạc:15054844199
Email:837459155@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.

Máy cấy rau búp bê thích hợp cho việc cấy nhiều loại cây trồng, cây đá quân sự, một người trợ giúp tốt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy cấy rau búp bê thích hợp cho việc cấy nhiều loại cây trồng, cây đá quân sự, một người trợ giúp tốt

yêu cầu trích Máy cấy rau búp bê thích hợp cho việc cấy nhiều loại cây trồng, cây đá quân sự, một người trợ giúp tốt