DN1700 loại điện đốt khô không khí sưởi ấm lưu hóa bể cao su chân gắn kết bảo dưỡng thiết bị bể lưu hóa

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Zhongtai Tongze Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Zhongtai Tongze Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:18369641688
Email:zczttz@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Zhongtai Tongze Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Zhongtai Tongze Machinery Co., Ltd.

DN1700 loại điện đốt khô không khí sưởi ấm lưu hóa bể cao su chân gắn kết bảo dưỡng thiết bị bể lưu hóa chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự DN1700 loại điện đốt khô không khí sưởi ấm lưu hóa bể cao su chân gắn kết bảo dưỡng thiết bị bể lưu hóa

yêu cầu trích DN1700 loại điện đốt khô không khí sưởi ấm lưu hóa bể cao su chân gắn kết bảo dưỡng thiết bị bể lưu hóa